• Nederlands
  • English
  • Français
  • Deutsch
Kmr: 
Km. 42.80
Begin bouw: 
1937
Geopend in: 
1940
Aangemerkt als: 
Rijksmonument
€ 45.00
€ 45.00
€ 50.00
€ 40.00

Laatste wijziging

18. april 2017 - 18:41

De plofsluis of keersluis bij Jutphaas is een onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De plofsluis diende om bij oorlogsdreiging snel het Amsterdam-Rijnkanaal af te dammen om te voorkomen dat het water uit de omliggende gebieden bij inundatie via het kanaal zou wegstromen. In 1934 begon met de bouw van het Amsterdam-Rijnkanaal, dat een verruiming en gedeeltelijke vervanging van het Merwedekanaal inhield. Men zocht voor dit hiaat in de waterlinie een oplossing die aan de ene kant het scheepvaartverkeer niet zou hinderen, en aan de andere kant het kanaal snel zou kunnen afsluiten. Daarom werd besloten tot het bouwen van een damsluis, vlak na de splitsing met het Lekkanaal. Aan het bouwwerk werd als eis gesteld dat bij oorlogsgevaar onmiddellijk gesloten moest kunnen worden, en dat de kans op doorbraak vrijwel uitgesloten was.

Ingenieur C.L.M. Lambrechtsen van Ritthem bedacht in zijn rol als hoofdingenieur van Rijkswaterstaat de plofsluis. De sluis kwam pas kort na de Duitse inval gereed, en heeft nooit zijn dienst hoeven doen.
Plofsluis Heemstederbrug
Plofsluis Heemstederbrug
Plofsluis Heemstederbrug