• Nederlands
  • English
  • Français
  • Deutsch
Oosterscheldekering
Begin bouw: 
1960
Geopend in: 
1986
€ 45.00
€ 45.00
€ 50.00
€ 40.00

Laatste wijziging

14. maart 2016 - 10:07

De Oosterscheldekering is het grootste onderdeel van de Deltawerken in Nederland. Het is tevens een 8 kilometer lange wegverbinding tussen Schouwen-Duiveland en Noord-Beveland, deel van de N57.

Deze waterkering is een afsluitbare stormvloedkering en bevat grote schuiven die bij zware storm, al dan niet in combinatie met een springvloed, gesloten kunnen worden, zodat het hoogwater niet de Oosterschelde binnen kan komen. Bij een verwachte waterstand van +3,00 m NAP worden de schuiven gesloten vanuit de bedieningskamer in het Ir. J.W. Topshuis op Neeltje Jans. Als hier niemand aanwezig is, zullen de schuiven bij +3 m NAP automatisch sluiten.
Oosterscheldekering
Oosterscheldekering
Oosterscheldekering
Oosterscheldekering
Oosterscheldekering
Oosterscheldekering
Oosterscheldekering
Oosterscheldekering
Oosterscheldekering
Oosterscheldekering
Oosterscheldekering