Beste bezoekers,
Onlangs heeft Youtube eenzijdig besloten de voorwaarden aan te passen. Dit betekend dat ik geen inkomsten meer ontvang met het maken en weergave van de filmpjes van de scheepvaart. De grens is opgetrokken naar 4000 uur weergave per jaar en 1000 abbonees. 4000 uur is geen probleem, maar 1000 abbonees heeft het kanaal bij lange na niet.
Wilt u mij helpen met een abbonement te nemen op het Youtubekanaal van Nachtfotograaf?
Het kost alleen de moeite van 1 klik op abboneren bij een van mijn filmpjes. Het helpt om deze hobby betaalbaar te houden en nieuwe foto's en filmpjes te kunnen blijven maken.
Mijn vriendelijke dank.
Youtube kanaal van Binnenvaart in Beeld.
  • Nederlands
  • English
  • Français
  • Deutsch
soort term: 
Lading en overslag

Relevante termen

€ 45.00
€ 45.00
€ 50.00
€ 40.00


ADN: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par voies de Navigation intérieures. Reglement van vervoer van gevaarlijke stoffen over het water. Het is jarenlang bekend geweest als ADNR. Op schepen worden gevaarlijke lading gemarkeerd met blauwe kegels.