• Nederlands
  • English
  • Français
  • Deutsch

Bakenboot


Een bakenboot is een patrouillevaartuig waarmee men toezicht houdt op de bebakening. Dit kan betonning zijn, of steekbakens.