• Nederlands
  • English
  • Français
  • Deutsch

Hoogwater


Hoogwater is het tijdstip waarop het waterpeil in een getijdengebied maximaal is.