• Nederlands
  • English
  • Français
  • Deutsch

Dam


Een dam is een dwars door een water gelegen afsluiting, bedoeld om water te keren of te beheersen of verder voor het aanleggen van wegen. Een stuwdam is een dam in een rivier om water op te sparen om een waterkracht centrale aan te drijven.