• Nederlands
  • English
  • Français
  • Deutsch
Algerabarrier
Also known as: 
Stormvloedkering Hollandse IJssel
VHF: 
22
Construction start: 
1954
Construction completed: 
1958
€ 45.00
€ 45.00
€ 50.00
€ 40.00

Last updated date

Sunday, December 3, 2017 - 02:25

Al direct na de Watersnoodramd van 1953 werd, op advies van de Deltacommissie, door de Nederlandse regering besloten een stormvloedkering te bouwen in de Hollandse IJssel.
In de rampnacht was een dijkdoorbraak van de Schielandse Hoge Zeedijk ter nauwernood voorkomen.
Rond half 6 in de ochtend van 1 februari 1953 slaat het hoge water een gat in de Groenendijk bij Hitland. Zandzakken helpen niet meer. Heel zuid Holland tot aan Leiden dreigt vol te lopen.
Vlakbij ligt een schip, de "Twee Gebroeders". Burgemeester Vogelaars van Nieuwerkerk vordert het schip van eigenaar Arie Evegroen en laatt de schipper zijn schip in het gat varen.
De schipper zet de kop in de dijk en laat het schip als een sluisdeur voor het gat vallen. Met zandzakken en dekkleden word verder instromend water tegen gehouden.

Enkele weken later is het schip door een drijvende bok weer uit de dijk gelicht. Alleen een standbeeld herinnert nog aan het feit dat ook Zuid Holland op de grens van een catastrofe heeft gestaan.
Stormvloedkering Hollandse IJssel
Stormvloedkering Hollandse IJssel
Stormvloedkering Hollandse IJssel
Algerakering
Algerakering Algerabrug
Algerakering
Algerakering
Algerakering
Stormvloedkering Hollandse IJssel. Algerakering.
Stormvloedkering Hollandse IJssel. Algerakering.
Algerasluis
Algerasluis