Een baggermolen is een drijvend werktuig en ingericht om zand en grind van de bodem van een kanaal, rivier of grindgat te halen. Dit kan nodig zijn om de vaardiepte van het kanaal of rivier te kunnen waarborgen. Maar voor het winnen van zand en grind voor gebruik in de bouw wordt er ook gebaggert uit grindgaten.

Emmers van de baggermolen Beatrix
Baggeremmers van de baggermolen van de Beatrix