Een bakenmeester is een ambtenaar, die ondermeer toezicht houdt op de bebakening.