Het bovenpand is het kanaal of rivierdeel wat aansluit op een sluis of stuw. Het is het hoogst gelegen deel. Het lager gelegen deel van het kanaal of rivier heet benedenpand.
Bij sluizen waar door eb en vloed bijvoorbeeld onduidelijk is wat het bovenpand is, kan buitenpand en binnenpand ook gebruikt worden.