Een container straddle carrier is een machine die containers onder zich mee kan nemen en in rijen kan opstapelen. Ze worden gebruikt om containers onder een grote containerkraan te plaatsen of op te halen en over een korte afstand naar de opslag te brengen.

Container straddle carrier
Container straddle carrier in Antwerpen