Een haven is een aanlegplaats voor schepen. Havens kunnen een groot gebied vormen met verschillende kleinere havens, in Belgie dokken genoemd. Maar een haven kan ook een kade zijn van een bedrijf in langs een kanaal. De benaming wordt ook gebruikt om de plek aan te geven waar goederen worden overgeslagen. De lading kan per spoor of vrachtwagen verder naar de ontvanger gebracht worden. Een haven kan voor de overslag zijn uitgerust met kranen om lading over te slaan. Er kan ook uitrusting zijn om vloeistoffen en gassen van tankschepen over te slaan.