Een onderleider, grondduiker of sifon is een duiker waarmee water van de ene waterloop onder een ander water doorloopt. Het onderscheid met een aquaduct is dat beide watergangen in de grond gelegen zijn. Dit type duikers wordt bijvoorbeeld aangelegd als een gebied met eenzelfde peil wordt doorsneden door een watergang met een ander, afwijkend peil. Ook wordt dit soort constructies gemaakt om het water van de ene waterloop in het gebied vast te houden, bijvoorbeeld als het water van een beek van een betere samenstelling is dan het water van een kanaal.