Spuien is een term uit het waterbeheer. Het betekend het lozen van water door een spuisluis, spuischuif of duiker. Spuien gebeurt met name op die plekken waar het water op buitenwater (de zee) moet worden geloosd. Omdat het peil van het buitenwater door de eb- en vloedbewegingen niet steeds hetzelfde is kan er alleen met eb, als dus het buitenwater lager is dan het binnenwater, worden gespuid. Spuien word aangegeven met een drietal rode lichten in een triangel met de punt naar boven. De lichten waarschuwen voor de stroming die het uitstromen van het water van het spuiwerk veroorzaakt. De stroming loopt van het spuiwerk af.

Bij sluizen waar gespuid kan worden staat aan de hoge kant waar het water de sluis, of spuiwerk inloopt, drie rode lichten met de punt naar beneden. Dit wordt inlaten genoemd.

Spui
Spuiseinen met scheepvaartseinen op de achtergrond