Hoe gaat het strijken van de stuw van Roermond in zijn werk? Eerst worden alle schuiven met de kraan uit de stuw gehaald. Dan worden de brugdelen weg gehaald, en tenslotte worden de jukken neer gelaten.