Tijdens het extreem hoge water van juli 2021 zijn in de stad Luik 2 schepen gezonken. Een derde rondvaartboot kwam in de problemen door het snel stijgende water, maar kon met een kraan weer uit haar benarde positie halen. De werkzaamheden bij de stuw van Monsin kunnen mede een oorzaak zijn dat het water zo snel is gestegen in de stad. Slechts 2 van de 6 stuwopeningen waren in bedrijf. De andere vier openingen zijn later wel geopend. Ook is via de sluis van Lanaye gespuid om de te hoge waterstand als gevolg van de hoge Maas terug op peil te krijgen.