Tijdens het extreme hoge water van de Maas in Roermond is een woonboot losgebroken. De Boot lag in de monding van de Roer, en is door de sterke stroming losgebroken. Wonderlijk genoeg bleef de drijvende woning nog aan een draad vlak voor de brug liggen. Deze winter nog botste er hier tijdens hoogwater een geladen duwbak tegen de brug.