• Nederlands
  • English
  • Français
  • Deutsch
Baalhoek kanaal

Meer van deze vaarweg

€ 45.00
€ 45.00
€ 50.00
€ 40.00

laatste wijziging
28. juli 2017 - 9:15

Het Baalhoekkanaal was een gepland kanaal door het Verdronken Land van Saeftinghe dat de haven van Antwerpen op de linker Scheldeoever met de Westerschelde zou verbinden. Het kanaal werd vernoemd naar het gehucht Baalhoek in Zeeland.

Het kanaal paste in grootse plannen uit de jaren 60 van de 20ste eeuw waarin een enorme expansie van de haven werd voorzien. Ook het gebouwde en nadien deels gedempte Doeldok is een getuige van deze plannen. Na de economische terugval in de jaren 70 bleken deze uitbreidingsplannen op grove overschattingen van de groei te steunen. Na protest van de bewoners in het gebied werd de havenuitbreiding in 1978 beperkt tot het zuidelijke deel van de Scheldepolders, ten zuiden van Doel. Daarmee werd het Baalhoekkanaal voorlopig geschrapt en is de Kallosluis de verbinding van het Doeldok met de Schelde.

In 1998 zijn de plannen voor het Baalhoekkanaal (en het bijbehorende Kieldrechtdok) door de Vlaamse regering officieel opgegeven en werd de reserveringsstrook in het gewestplan geschrapt. De tweede maritieme toegang voor de Waaslandhaven werd toen voorzien aan het einde van het Deurganckdok. De bouw van deze Deurganckdoksluis werd gestart in 2011, voltooiing is voorzien in 2016.