• Nederlands
  • English
  • Français
  • Deutsch
Bakkerskil
Vaarwegnummer: 
102a

Meer van deze vaarweg

€ 45.00
€ 45.00
€ 50.00
€ 40.00

laatste wijziging
7. november 2018 - 16:08

De Bakkerskil is een kreek in de Brabantse Biesbosch. De kreek begint bij het dorp Werkendam en 'stroomt' vervolgens langs het dorp Nieuwendijk, om uiteindelijk middels een gemaal uit te monden in het open water van de Biesbosch. Vroeger was de Bakkerskil een breed vaarwater en stond het bovenstrooms in verbinding met de rivier de Merwede, en benedenstrooms met het open water van de Biesbosch. In 1815 werd in de dijk de Papsluis gebouwd als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie voor de inundatie van de Uppelse polder. Later is het deel van de Biesbosch in de omgeving van de Bakkerskil (de zogenaamde Oostwaard) geheel ingepolderd, waardoor de kreek aan beide kanten zijn open verbinding met het buitenwater verloor. Vandaag de dag resteert slechts een relatief breed, hoewel plaatselijk deels verland, kreekrestant van deze ooit machtige stroom.