• Nederlands
  • English
  • Français
  • Deutsch
Dordtsche Kil
Begin vaarweg: 
Willemstad
Einde Vaarweg: 
Dordtrecht
Vaarwegnummer: 
112

Meer van deze vaarweg

€ 45.00
€ 45.00
€ 50.00
€ 40.00

laatste wijziging
31. augustus 2016 - 10:00

De Dordtsche Kil is een getijrivier in de provincie Zuid-Holland die de Oude Maas verbindt met het Hollandsch Diep en de Hoeksche Waard scheidt van het Eiland van Dordrecht. Tevens vormt de rivier de gemeentegrens tussen Dordrecht en Binnenmaas. De oeververbinding voor verkeer wordt gevormd door de Kiltunnel (een toltunnel) tussen 's-Gravendeel en Dordrecht. Verder is er de HSL-tunnel onder de Dordtsche Kil bij Willemsdorp. De Dordtsche Kil wordt zeer druk bevaren. Ze maakt deel uit van de scheepvaartverbinding tussen de Rijn en de Schelde. Ook varen er regelmatig zeeschepen, afkomstig uit de richting Rotterdam (via de Oude Maas) naar Moerdijk en vice versa.