• Nederlands
  • English
  • Français
  • Deutsch
Drentsche Hoofdvaart
Begin vaarweg: 
Meppel
Einde Vaarweg: 
Assen
Vaarwegnummer: 
075
Max. toegestane afmetingen: 
Lengte: 
26.76 meter
Breedte: 
5.80 meter
Diepgang: 
1.55 meter
Hoogte: 
5.30 meter
Traject: 
Kmr
Lengte: 
90.00 meter
Breedte: 
9.50 meter
Diepgang: 
2.50 meter
Lengte vaarweg actueel: 
42 km
Begin bouw: 
1767
Geopend in: 
1780
Aantal sluizen: 
6
Aantal sluizen bij opening kanaal: 
9
€ 45.00
€ 45.00
€ 50.00
€ 40.00

laatste wijziging
27. augustus 2016 - 18:52

De Drentsche Hoofdvaart is het verbindingskanaal van het Meppelerdiep en de Reest in Meppel naar het Noord-Willemskanaal bij Assen, in de provincie Drenthe.

In het kanaal monden de Witte Wijk, de verbinding, via de Opsterlandse Compagnonsvaart, naar Appelscha, het Oranjekanaal, de Beilervaart en de Norgervaart uit.

Het kanaal vervult een belangrijke afwateringsfunctie voor het hooggelegen middengedeelte van de provincie Drenthe.

Het kanaal werd in de 19e eeuw gebruikt voor het vervoer van turf, passagiers, voedsel en alles wat de bevolking nodig had. Dit ging door tot ver in de 20e eeuw. Het werd ook gebruikt voor het vervoer van bouwmaterialen, suikerbieten, aardappelen, meel. De laatste 20 à 30 jaar van de 20ste eeuw is het gebruik verschoven naar de pleziervaart
Drentsche Hoofdvaart
Drentsche Hoofdvaart
Drentsche Hoofdvaart
Drentsche Hoofdvaart
Drentsche Hoofdvaart
Haarsluis
Haarsluis