• Nederlands
  • English
  • Français
  • Deutsch
Haven van Antwerpen
Begin vaarweg: 
Zandvliet
Einde Vaarweg: 
Antwerpen
€ 45.00
€ 45.00
€ 50.00
€ 40.00

laatste wijziging
26. mei 2017 - 15:56

De haven van Antwerpen is de grootste zeehaven in België en de tweede haven in Europa, na Rotterdam. Voor stukgoed is Antwerpen een van de grootste havens van Europa, voor overslag van stortgoederen is ze minder belangrijk.
De haven is verbonden met de Noordzee via de Westerschelde. De haven van Antwerpen speelt een belangrijke rol in de internationale handel. Ze is diep in het binnenland gelegen waardoor de af te leggen afstanden voor spoor- of wegvervoer opmerkelijk verminderen. Dit speelt in het voordeel van het containervervoer, dat veel gebruikmaakt van deze transportmogelijkheden. Het containervervoer is vanaf de jaren 50 sterk toegenomen, vooral door de toenmalige Waalse economie.