• Nederlands
  • English
  • Français
  • Deutsch
Lilobrug
Geopend in: 
1967
€ 45.00
€ 45.00
€ 50.00
€ 40.00

Laatste wijziging

13. januari 2017 - 8:12

De Lillobrug is een brug in het Antwerpse havengebied op de rechteroever van de Schelde. De brug loopt over het Kanaaldok, ter hoogte van de Tijsmanstunnel. De Lillobrug bestaat uit 2 vaste vakwerkbruggen met in het midden 2 basculebruggen van het Strausstype. Aan de uitersten, over de oever ligt telkens nog een betonnen brug. Aan de oostzijde van het Kanaaldok gaat deze betonnen brug over de Noorderlaan en een parallelstraat en over de dubbelsporige spoorlijn 226. Lillobrug is in hoofdzaak een spoorwegbrug voor de dubbelsporige spoorlijn 223. Als er geen treinen rijden, kunnen ook fietsers gebruikmaken van de brug om het Kanaaldok over te steken. De doorvaartbreedte in het midden bedraagt 80 meter. De doorvaarthoogte van de vaste delen is 9 meter.
Lilobrug