• Nederlands
  • English
  • Français
  • Deutsch
Johan Frisokanaal
Begin vaarweg: 
Stavoren
Einde Vaarweg: 
Koevoordermeer
Vaarwegnummer: 
050
CEMT klasse: 
III Dortmund Eemskanaalschip
Max. toegestane afmetingen: 
Traject: 
Kmr
Lengte: 
70.00 meter
Breedte: 
8.50 meter
Diepgang: 
2.75 meter
Lengte vaarweg actueel: 
26 km
Ook bekend als: 
Johan Willem Frisokanaal
Jeltesloot

Meer van deze vaarweg

€ 45.00
€ 45.00
€ 50.00
€ 40.00

laatste wijziging
29. augustus 2016 - 13:27

Het Johan Frisokanaal of voluit Johan Willem Frisokanaal is een kanaal in Friesland. Het kanaal verbindt het IJsselmeer via de Johan Frisosluis bij Stavoren met het Prinses Margrietkanaal, waar het ten oosten van de Hommerts op aansluit, net ten noorden van het Koevordermeer.

Het kanaal is een drukbevaren waterweg, zowel voor vracht- als pleziervaartuigen, dit laatste natuurlijk vooral in de zomer. Tussen het Prinses Margrietkanaal en Stavoren kruist het kanaal vier meren, te weten: het Heegermeer, dat overgaat in de Fluessen, De Holken en tot slot de Morra.