• Nederlands
  • English
  • Français
  • Deutsch
Sluis Limmel
Verval min object: 
0.00 meter
Verval max object: 
2.00 meter
Kmr: 
Km. 0.80
VHF: 
20
Bouw nieuwe sluis: 
2016
Geopend nieuwe Sluis: 
2017
Gesloopt: 
2017
Sluis gegevens: 
Locatie sluis: 
Oostersluis
Kolk lengte: 
136.00 meter
Kolk breedte: 
16.00 meter
Locatie sluis: 
Westersluis
Kolk lengte: 
136.00 meter
Kolk breedte: 
16.00 meter
Schut bij hoogwater van de Maas
€ 45.00
€ 45.00
€ 50.00
€ 40.00

Laatste wijziging

15. november 2017 - 7:16

Bij Limmel lag sluis Limmel, deze sluis stond het grootste gedeelte van het jaar open en werd slechts gesloten als de Maas door grote afvoer hoger kwam dan stuwpeil of wegens bijzondere omstandigheden (bijv. bij getrokken stuw wegens ijsgang) lager staat dan op het kanaal toelaatbaar is.
Het trekken van de stuw wegens ijsgevaar kwam eigelijk al niet meer voor. Zelfs in de zeer strenge winter 1962/1963 is de stuw steeds in bedrijf gebleven. In verband met de daaraan verbonden belangen, o.a. van Belgie langs de Zuid-Willemsvaart, die wordt gevoed uit de Maas bij Maastricht, werd de stuw met allerlei middelen steeds gangbaar gehouden. De sluis werd gesloten bij een waterstand van NAP + 43,65 m te Borgharen - dorp en kon schutten tot een waterstand van NAP + 44,80m.

De sluis is gesloopt in 2017. De nieuwe schuif haalde in 2017 het nieuws. Nog voordat de sloop van de oude sluis volledig was voltooid, was de schuif door een defect scheef gezakt.
Sluis Limmel
Sluis Limmel
Sluis Limmel
Sluis Limmel
Sluis Limmel
Sluis Limmel
Sluis Limmel
Sluis Limmel
Sluis Limmel
Sluis Limmel
Sluis Limmel
Sluis Limmel
Sluis Limmel
Sluis Limmel tijdens sloop april 2017
Sluis Limmel tijdens sloop april 2017
Sluis Limmel tijdens sloop april 2017
Sluis Limmel tijdens sloop april 2017
Sluis Limmel tijdens sloop april 2017
Sluis Limmel tijdens sloop april 2017
Sluis Limmel tijdens sloop april 2017
Sluis Limmel tijdens sloop april 2017
Sluis Limmel tijdens sloop april 2017
Sluis Limmel tijdens sloop april 2017