Sluis Monsin en rechts het Albertkanaal
Albertkanaal en rechts de Maas