• Nederlands
  • English
  • Français
  • Deutsch
soort term: 
Navigatie
€ 45.00
€ 45.00
€ 50.00
€ 40.00


Een bakenboot is een patrouillevaartuig waarmee men toezicht houdt op de bebakening. Dit kan betonning zijn, of steekbakens.