• Nederlands
  • English
  • Français
  • Deutsch
soort term: 
Scheepsbouw
Zeevaart
€ 45.00
€ 45.00
€ 50.00
€ 40.00


Met estuaire vaart wordt bedoeld het varen met versterkte binnenschepen over de Noordzee, en wel specifiek langs de kust van België, op de route tussen Belgische havens van Oostende en Zeebrugge en de monding van de Westerschelde.