• Nederlands
  • English
  • Français
  • Deutsch
Nieuwe Sluis III

De nieuwe sluis III. Om grotere schepen naar de haven van Tilburg te kunnen laten varen zijn er omvangrijke werken uitgevoerd. Omdat de oude trapsluis deze grotere schepen onmogelijk kon laten passeren, is er een nieuwe sluis gebouwd.

Met de verruiming van het kanaal zou ook Sluis II komen te verdwijnen. Deze sluis zou het verval van 2,55 meter van Sluis II en Oude Sluis III bij elkaar gaan opvangen. Echter door mogelijke grondwaterproblemen is de sloop van Sluis II uitgesteld en zijn er alternatieve oplossingen bedacht.

Naast de sluis ligt nog het oude spuiwerk van Sluis III. Ook hiervoor is een nieuw aflaatwerk gebouwd, wat ook in droge tijden het schutverlies van de veel grotere sluis terug kan pompen.

Van 17 september tot en met 30 september is de vaart gestremd om de nieuwe sluis III klaar te maken voor ingebruikname en de oude sluis III uit gebruik te nemen.
Nieuwe sluis III Wilhelminakanaal
Nieuwe sluis III Wilhelminakanaal
Nieuwe sluis III Wilhelminakanaal
Nieuwe sluis III Wilhelminakanaal
Nieuwe sluis III Wilhelminakanaal
Nieuwe sluis III Wilhelminakanaal
Nieuwe sluis III Wilhelminakanaal
Nieuwe sluis III Wilhelminakanaal
Nieuwe sluis III Wilhelminakanaal
Nieuwe sluis III Wilhelminakanaal
Nieuwe sluis III Wilhelminakanaal
Nieuwe sluis III Wilhelminakanaal
Nieuwe sluis III Wilhelminakanaal