• Nederlands
  • English
  • Français
  • Deutsch
Koning Willem Alexanderkanaal
Begin vaarweg: 
Oranjedorp
Einde Vaarweg: 
Nieuw Dordrecht
Lengte vaarweg actueel: 
6 km
Geopend in: 
2013
Ook bekend als: 
Veenkanaal
KWAK
Aantal sluizen: 
2
Aantal Trapsluizen: 
1
Verval trapsluis: 
5 meter
€ 45.00
€ 45.00
€ 50.00
€ 40.00

laatste wijziging
6. oktober 2017 - 8:55

Het Koning Willem-Alexanderkanaal of Veenkanaal is een vaarverbinding met een lengte van zes kilometer tussen het Scholtenskanaal bij Klazienaveen en de Bladderswijk bij Oranjedorp. Het nieuwe kanaal door de Hondsrug is een onderdeel van het project Veenvaart.

Het gebied waar het dorp Nieuw-Dordrecht ligt is een uitloper van de Hondsrug, een zandrug tussen het Oosterveen en het Smeulveen die onderdeel was van de marke Noord- en Zuidbarge. In 1853 werden de veengebieden door de markegenoten verkocht aan de Drentsche Veen- en Midden-Kanaal-Maatschappij, gevestigd te Dordrecht. Als voorwaarde bij de verkoop gold, dat de maatschappij een kanaal dwars door Drenthe zou graven, van Smilde naar de veengebieden van Noord- en Zuidbarge. Dit Oranjekanaal zou een zijtak krijgen die het Oosterveen met het Smeulveen verbond. Het kanaal bereikte uiteindelijk het Oosterveen, maar de zijtak naar het Smeulveen is er nooit gekomen. Hiervoor zou men door de dikke keileemlaag van de hoger gelegen zandrug moeten graven wat op grote moeilijkheden stuitte. Bovendien waren over een korte afstand vijf sluizen nodig geweest om het hoogteverschil te overbruggen. Het werd de maatschappij te kostbaar, zodat van de aanleg werd afgezien. Door de aanleg van het Koning Willem-Alexanderkanaal is de verbinding er uiteindelijk toch gekomen.
Koning Willem Alexanderkanaal 2017
Koning Willem Alexanderkanaal 2017
Koning Willem Alexanderkanaal 2017
Koning Willem Alexanderkanaal 2017
Koning Willem Alexanderkanaal 2017
Koning Willem Alexanderkanaal 2017
Koning Willem Alexanderkanaal 2017