Een aquaduct is een brug voor een waterloop zoals een kanaal of een waterleiding, waarbij andere wegen of rivieren onder het aquaduct door worden geleid. Als het ook voor schepen bevaarbaar is, dan heet het een kanaalbrug.