De binnenwateren van een land bestaan uit alle wateren aan de landzijde van de basislijn. Dit ter onderscheid van de zee. De binnenwateren zijn in twee groepen te verdelen. Rivieren, kanalen en meren die voor binnenvaartschepen bevaarbaar zijn (meestal aangeduid als vaarweg). En alle maritieme wateren achter de basislijn, zoals baaien, mondingen en zeehavens.