Een dam is een dwars door een water gelegen afsluiting, bedoeld om water te keren, te beheersen of voor het aanleggen van bijvoorbeeld wegen. Een stuwdam is een dam in een rivier om water op te sparen om een waterkracht centrale aan te drijven.