Heel laagliggend Nederland is verdeeld in compartimenten die dijkringen worden genoemd. Een dijkring is een gebied dat wordt omsloten door dijken of duinen. Deze schermen het dijkringgebied af van de hoge waterstanden op de riveren of van de zee. In sommige gevallen zijn die waterkeringen niet rond, maar sluiten ze aan op hogere gronden. Nederland is verdeeld in 53 dijkringen.

Afhankelijk van de economische waarde van het land in de dijkring is de bescherming die de dijk kan bieden bepalend. Voor agrarische gebieden kan het veiligheidsniveau van een dijkring lager zijn dan voor een stad en industrie. Hoe hoger de economische waarde van het gebied des te hoger het veiligheidsniveau van de dijkring.