ECDIS is een afkorting voor Electronic Chart Display Information System. Dit is een computersysteem dat voldoet aan de regelgevingen van de Internationale Maritieme Organisatie en het mogelijk maakt om elektronisch zeekaarten te bekijken. Het kan in bepaalde gevallen gebruikt worden als vervangmiddel van papieren kaarten aan boord van koopvaardijschepen. De vereisten voor een ECDIS zijn vastgesteld in de SOLAS-conventie. Niet officieel erkende systemen worden electronic chart systems genoemd.