Met een elevator worden met graan beladen schepen gelost. Bekend zijn de drijvende graanelevatoren waarmee vooral in de eerste helft van de 20e eeuw de lading vanuit de zeeschepen direct in de binnenvaartschepen werd gelost. Een elevator is een machine die graan, of andere losse lading met een laag soortelijk gewicht, zuigt uit het ruim van een schip.

Bulkgoed lossen met eenelevator