Overslaan en naar de inhoud gaan

Kanaalpeil

De gewenste waterstand in een kanaalpand. De waterstand kan gehandhaaft worden door via het bovenstrooms gelegen sluis of stuw water door te laten, of door het door een lageruit gelegen sluis of stuw af te laten.