Een komsluis heeft een bredere kolk dan de breedte tussen de hoofden. De oude sluizen van de Zuid Willemsvaart waren komsluizen. Bij de meeste konden drie schepen geschut worden. Nadelige eigenschap was dat het laatst ingevaren schip, er ook als eerste weer uit moest varen. Bajonetsluizen loste de invaarvolgorde probleem op. Het eerste ingevaren schip kon ook weer als eerste uitvaren.