Een lichtlijn of lichtenlijn bestaat uit twee bakens die ter navigatie van de scheepvaart gebruikt worden om aan te geven waar vaartuigen een veilige doorgang hebben bij ondiep of gevaarlijk vaarwater en ook gebruikt kunnen worden voor plaatsbepaling. Zowel overdag als in de nacht vormen de lichten en andere visuele hulpmiddelen een leidraad voor een veilige navigatie. De bakens bestaan vrijwel altijd uit twee lichten die op een verschillende hoogte en afstand van elkaar worden geplaatst, waarbij ze op een lijn uitgelijnd zijn met het ene licht boven de ander, zodat ze een lichtlijn vormen. 

Twee lichten worden zodanig geplaatst dat het ene licht zich voor het andere bevindt. Het voorste licht is lager en wordt het lage licht genoemd, en het achterste licht is hoger en wordt het hoge licht genoemd. Wanneer de twee lichten vanaf een schip gezien worden, vormen de twee lichten pas een verticale lijn wanneer een vaartuig zich in het veilige vaarwater bevindt. Wanneer de twee lichten niet recht boven elkaar uitgelijnd zijn, is het schip niet in de juiste koers.