De scheepszijde waar de wind inkomt noemen we de loefzijde. De zijde waar de wind vanaf waait heet lijzijde. Bij zeilschepen die geen gebruik maken van mechanische manieren van voortstuwing, zijn de loef en lijzijde van belang bij de voorrangsregels.