Een loswal is een parallel aan de vaarwegas gelegen afmeergelegenheid, primair bedoeld voor de overslag van goederen uit of in een schip. Als de loswal niet parallel aan de vaarweg ligt, maar onder een hoek, dan heet het een insteekhaven.