Normalhöhennull NHN is het referentiepunt voor hoogtemetingen in Duitsland. Duitsland neemt de zeespiegel van de Noordzee bij Amsterdam als nulpunt van de schaal en heeft het Normalhöhennull gelijkgesteld aan het NAP.

Hoogwaterstanden op de Rijn