Nv De Scheepvaart is een agentschap van de Vlaamse overheid die de belangrijkste waterwegen in de Belgische provincies Antwerpen en Limburg in beheer heeft. Ze heeft als belangrijkste taken het onderhoud, de exploitatie en het beheer en de commercialisering van het Albertkanaal, de Kempense kanalen, het Schelde-Rijnkanaal en de gemeenschappelijke Maas.

Het is een opvolger van de voormalige Dienst voor de Scheepvaart (1976-2004) en werd in 2004 bij decreet opgericht als deel van de Vlaamse overheid onder het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken. De waterwegen in centraal en westelijk Vlaanderen vallen onder de bevoegdheid van Waterwegen en Zeekanaal nv.