PBEN is een Franse term en staat voor Plus Basses Eaux Navigables. Laagste waterstad waar normale navigatie nog mogelijk is. Mocht de waterstand verder zakken, zal de vaarweg worden gestremd.

 

Markering
Waterstanden markering