PHEN is een Franse waterstaatkundige term en staat voor Plus Hautes Eaux Navigables, officiĆ«le hoogwater markering in Frankrijk langs kades of bij kunstwerken zoals sluizen, als het water hoger staat dan de markering, dan is de navigatie beperkt of niet meer toegestaan.

 

Markering