Een stuw met houten of aluminium naalden die tegen een raamwerk gezet kunnen worden en zo de doorvoer van de stuw kunnen regelen. Hiermee kan het water op peil gehouden worden.

Charles Poirée verbeterde rond 1830 het idee van de pertuis. Dit was een smalle opening als een soort stuw in een rivier om water boven de pertuis op te stuwen voor het gebruik van een watermolen. In een zeer vroeg stadium werden deze openingen ook wel gebruikt om schepen doorheen te laten. Echter de snelheid van het stromende water maakte dit een hachelijke zaak. Poirée zag de mogelijkheden van zo'n pertuis, hij liet langs het kanaal van Nivernais bij Roche de Basseville een stuw bouwen over de gehele breedte van de rivier. Hiermee kon hij de waterstand van de rivier regelen en werd scheepvaart op rivieren ineens veel beter mogelijk. Vele stuwen naar het idee van Poirée werden in Europa gebouwd in rivieren en maakte het mogelijk om de rivieren veel beter als vaarweg te kunnen gebruiken.

Naaldenstuw zoals Charles Poirée het idee verbeterde
Poirégedeelte van de stuw van Roermond