De Rijnkilometer is de stroomafwaartse afstand vanaf het punt waarop de Rijn bevaarbaar wordt, en die langs deze rivier wordt aangegeven door grote borden: de kilometerraai. Deze methode verschilt van de aanduidingen langs de Donau, waar de afstanden gemeten worden stroomopwaarts vanaf de monding in de Zwarte Zee.