Een sectorlicht of sectorenlicht is in de scheepvaart een lichtbaken dat alleen vanuit een bepaalde hoek te zien is of waarvan de kleur van het licht verandert afhankelijk vanuit welke richting het wordt waargenomen. Het wordt gebruikt om de veilige zone aan te geven op een ruim water, vaak in samenspel met lichtboeien, maar kan deze boeien ook vervangen. Het is een vast licht waarvan de lichtcirkel in meerdere sectoren verdeeld is, waarbij in iedere sector het licht een andere kleur heeft (wit, rood of groen) of onzichtbaar is (duister). De begrenzingen van de sectoren en de bijbehorende kleuren worden op zeekaarten aangegeven. De kleur waarin men vanaf een vaartuig het licht ziet geeft de sector aan in welke het vaartuig zich bevindt. Het zien van een kleurverandering betekent een overgang van de ene naar de andere sector en de peiling van die grens is op een zeekaart aangegeven.