Een strang is een nevengeul van een rivier binnen een uiterwaard. Strangen komen voor langs de Rijn- en de Maastakken in Nederland en langs de Nederrijn in Duitsland. Ze spelen een gunstige rol ten dienste van het waterbergend vermogen bij hoog water. Het zijn veelal half-dichtgeslibde restanten van de rivier die vroeger met enige regelmaat zijn loop verlegde. De meeste strangen waren in de middeleeuwen hoofdgeulen van de rivier.