Overslaan en naar de inhoud gaan

Streefpeil

Het streefpeil is een waterstand waar naar gestreefd wordt om de actuele waterstand zo te beïnvloeden dat deze binnen vastgestelde grenzen blijft.

In een polder en het water eromheen, de boezem, wordt door een waterschap een bepaald peil gehandhaafd. Dit kan met behulp van gemalen, spuisluizen en stuwen. In de zomer is het peil in de polder vaak hoger dan in de winter, omdat er in de zomer in de polder meer water nodig is. Daarom spreekt men in dit kader wel van zomerpeil en winterpeil.

Het werken voor het bereiken of houden van het streefpeil is onderdeel van het peilbeheer.